ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng)
ที่อยู่ 701 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
website
e-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ 038-202000
หมายเลขโทรสาร 038-202000 ต่อ 103
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ (รก.)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8341477
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :