ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)
ชื่อโรงเรียน(eng) Chaleo-Pavana Memorial School (Chon buri Special Education)
ที่อยู่ 1 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
website
e-mail : chonburi.ses@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 062-6414344
หมายเลขโทรสาร
facebook https://www.facebook.com/secchon12school/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ (รก.)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8341477
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :