ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 57 School, Phetchabun
ที่อยู่ 1/9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
website http://rpk57.ac.th/
e-mail : sskphet@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-713475 , 088-2826027
หมายเลขโทรสาร 056-713475
facebook https://www.facebook.com/koy.fanm
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2721247
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -