ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 56 School, Nan
ที่อยู่ 198 หมู่ 10 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
website http://skschool.ac.th/
e-mail : Snan@Snan.org
หมายเลขโทรศัพท์ 054-690912, 054-752198, 054-752380 (บุคคล)
หมายเลขโทรสาร 054-690912
facebook https://www.facebook.com/rpg56nanprovince/
ผู้อำนวยการโรงเรียน จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8263-2466 , 08-1446-7890
e-mail : sawek.c@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปวริศา ไชยโย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7404986
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางดวงเดือน โพธิ์ทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9516059
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณรงค์กร สิงห์อุดร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9719731
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเทียนชุลี นาคเสน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8679763
e-mail : -