ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 52 School, Loei
ที่อยู่ 319 หมู่ 11 ถนนเลย-อุดรธานี ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
website -
e-mail : ws-loei@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-039224
หมายเลขโทรสาร 042-039224
facebook https://www.facebook.com/RPG52LOEI/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนรวัฒน์ อัมภวา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5051865
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -