ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 51 School, Buri Ram
ที่อยู่ 125 หมู่ 3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
website http://www.rpk51.ac.th
e-mail : nrwelfareschool@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-631883, 632471,632101,631837
หมายเลขโทรสาร 044-632101,044-632471
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๕๑-จังหวัดบุรีรัมย์-1380283888883758/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางกนกวลี กรเกศกมล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9664996
e-mail : kanokwalee.k@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางทิพย์พร จัตุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชิดชัย อุ่นไธสง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8739385
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพรหมภัสสร พนาดร
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7380990
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -