ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 50 School, Khon Kaen
ที่อยู่ 101 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110
website http://www.rpk50kk.ac.th
e-mail : kkwelfare@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-267223
หมายเลขโทรสาร 043-267165
facebook https://www.facebook.com/rajaprajanugroh50
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอภิชา ถีระพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9974138
e-mail : Apicha2553@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ สกุลเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6742700
e-mail : Ti_2520@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิณณะ นานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -