ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 49 School, Trat
ที่อยู่ โครงการทับทิมสยาม 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
website http://www.rpk49.ac.th/
e-mail : wstrat@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 081-7616722
หมายเลขโทรสาร 039-512787
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49/141784972682969
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวันชัย พิมพา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9450281
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -