ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 46 School, Chai Nat
ที่อยู่ 83 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
website http://rpk46.ac.th/
e-mail : chainat_ssk@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-477013
หมายเลขโทรสาร 056-477012
facebook https://www.facebook.com/sskchainat
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2860466
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาวดี ภุมรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1644599
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิรันดร เรือนสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4910661
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรนุช ปานบุตร
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9614347
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยเอกณัฎฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 092 4549955
e-mail : -