ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 45 School, Kanchanaburi
ที่อยู่ 8/19 หมู่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140
website http://www.rpk45.ac.th/
e-mail : sspn2496@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-579241
หมายเลขโทรสาร 034-630301
facebook https://www.facebook.com/RPK45/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0007997
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประสิทธิ์พร สืบสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2952723
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายโอภาส มะลิวัลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3757152
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -