ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 43 School, Songkhla
ที่อยู่ 20 หมุ่ 4 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90000
website http://www.rpg43.ac.th/
e-mail : rpk_43@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-536206
หมายเลขโทรสาร 074-536205
facebook https://www.facebook.com/rpg43
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวชิระ ขวัญเพชร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9575589
e-mail : khwachira@windowslive.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรินทร์ เพชรนิล
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9653082
e-mail : SORIN_30@HOTMAIL.COM
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -