ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 40 School, Pattani
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
website http://www.raja40.ac.th
e-mail : rpg_40@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 073-451082
หมายเลขโทรสาร 073-451082
facebook https://www.facebook.com/people/รรราชประชานุเคราะห์-ปัตตานี/100002060319781
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาญชัย สุดใจ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5993396
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -