ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 39 School, Narathiwat
ที่อยู่ 70 บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
website -
e-mail : info@rpg39.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 073-672093
หมายเลขโทรสาร 073-672090
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-39-อระแงะ-จนราธิวาส/292178150881106
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนูซี มะเด็ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9571602
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางประเทือง หนูแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2996817
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -