ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 39 School, Narathiwat
ที่อยู่ 70 บ้านบ่อทอง ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130
website http://www.rpg39.ac.th
e-mail : Rpg39school@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-672093
หมายเลขโทรสาร 073-672090
facebook https://www.facebook.com/rpg39nt
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนูซี มะเด็ง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9571602
e-mail : rpg39school@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -