ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 38 School, Ranong
ที่อยู่ (โรงเรียนราชกรูด เดิม)68 ม.3 ต.ราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
website http://www.rpk38.ac.th/
e-mail : rpk_38@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-840084
หมายเลขโทรสาร 077-871508
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-38-จังหวัดระนอง/112713382212991
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา มีพรหมดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9553064
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -