ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 38 School, Ranong
ที่อยู่ (โรงเรียนราชกรูด (เดิม))68 ม.3 ต.ราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
website http://www.rpk38.ac.th/
e-mail : rpk_38@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-880891
หมายเลขโทรสาร 077-871508
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-38-จังหวัดระนอง/112713382212991
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา มีพรหมดี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9553064, 077-880891 ต่อ 102
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : (กลุ่มบริหารทั่วไป) 077-880891 ต่อ 0,
(กลุ่มงานวิชาการ) ต่อ 103,
(กลุ่มงานแผนและงบประมาณ) ต่อ 104,
(กลุ่มงานพัสดุ) ต่อ 105,
(กลุ่มงานบุคคล) ต่อ 106,
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) ต่อ 113
e-mail : -