ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 36 School, Phuket
ที่อยู่ 93/31 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
website http://www.rpg36.ac.th/
e-mail : rpg-phuket@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 076-279239
หมายเลขโทรสาร 076-279239 ต่อ 13
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-36-อกระทู้-จภูเก็ต/220352484693208
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวริศรา วงค์มุสิก
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5413909
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์ไทย บัววัด
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -