ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 35 School, Phang-nga
ที่อยู่ 25 หมู่ 8 (โรงเรียนบ้านบางสัก (เดิม))ต.บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
website http://www.rpk35.ac.th/
e-mail : rajaprajanugroh35@yahoo.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 076-406429, 076-406486, 081-8952991
หมายเลขโทรสาร 076-406484
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1021113
e-mail : sawatpas2502@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณัฐกานต์ สุจิตะนันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7368842
e-mail : nuttakarnsujitapun@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -