ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 34 School, Mae Hong Son
ที่อยู่ 127 หมู่ 2 บ้านนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150
website -
e-mail : rpk34@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-617037
หมายเลขโทรสาร 053-617037
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-34-อปางมะผ้า-จแม่ฮ่องสอน/483438551696998
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล สุวรรณะ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8366520
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพพร แก้วโยธา
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6591615
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -