ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 33 School, Lop Buri
ที่อยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
website http://rapracha.rpg33.ac.th/
e-mail : rpg33@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-796833 ต่อ 112
หมายเลขโทรสาร 036-796833 ต่อ 114
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-๓๓-จังหวัดลพบุรี-162984667130437/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7851031
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปองชัย ปานศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-05318431
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนาธิป กาละพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1944149
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -