ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 31 School, Chiang Mai
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
website http://www.rpk31school.ac.th/
e-mail : rpk31_ac_th@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-268642, 053-106933
หมายเลขโทรสาร 053-268643
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์-31-189272651218902/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1805595
e-mail : ywilawan5770@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิเศษ ฟองตา
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -