ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 28 School, Yasothon
ที่อยู่ 235 หมู่ 1 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
website http://www.rpk28.com/
e-mail : rpk_28yaso@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 045-581097
หมายเลขโทรสาร 045-581098
facebook https://www.facebook.com/rpk28school?ref=bookmarks
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรศักดิ์ เอนกแสน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7185860
e-mail : rpk_28yaso@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิตยวรรณ เอนกแสน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0052126
e-mail : Nittayawan123@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -