ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 26 School, Lamphun
ที่อยู่ 424 หมู่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
website http://www.rpg26.ac.th/
e-mail : rpg26_lp@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-529480
หมายเลขโทรสาร 053-529484
facebook https://www.facebook.com/rajaprajanugroh26/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุกิจ ไชยนวล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9802788
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกวีพันธุ์ ฟองคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9613714
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุวิทย์ วิชาเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7162714
e-mail : phankawee26@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวมัลลิกา มโนชมภู
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9528004
e-mail : km511@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8505964
e-mail : pitinont@hotmail.com