ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 24 School, Phayao
ที่อยู่ 575 หมู่ 13 ถนนจุน-เชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
website http://www.rpk24.ac.th/
e-mail : py2chun130@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 054-468128, 054-468060, 054-468083
หมายเลขโทรสาร 054-468129
facebook https://www.facebook.com/ราชประชานุเคราะห์-๒๔-พะเยา-129990453828929/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายทอม. ศรีทิพย์ศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7848859
e-mail : tomsritipsak@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายราเชน ไชยทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9497951
e-mail : Kruchen1961@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปิยะ. นามบ้าน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9524265
e-mail : Namban604@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพูนสุข. โมกศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1975604
e-mail : wisdompoon2504@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธัชพล หน่อแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -