ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 22 School, Mae Hong Son
ที่อยู่ 99 หมู่ 4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
website http://www.rpk22.ac.th/
e-mail : rpk22@rpk22.ac.th , rpk22ac@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-065140, 053-065141
หมายเลขโทรสาร 053-065141
facebook https://www.facebook.com/rpk22/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประพันธ์ โพธิ์หย่า
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7063759
e-mail : pphongson@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรรณา ทาปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8922619
e-mail : rwanna22@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -