ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 21 School, Mae Hong Son
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120
website http://www.rpk21.ac.th/
e-mail : rag21@chaiyo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-062050
หมายเลขโทรสาร 053-062051
facebook https://www.facebook.com/rajaprajanugroh21school/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมชาย จันทนา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0687-6157
e-mail : s.j4415@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางถนิมพิมพา สิงหสุรศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7193-5956
e-mail : tanimpimpa@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -