ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 20 School, Chumphon
ที่อยู่ 188 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
website http://www.rpk20.ac.th/
e-mail : rpk20chumphon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-611020
หมายเลขโทรสาร 077-611021
facebook https://www.facebook.com/rpk20school?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุจิตรา เจือสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7885582
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3945269
e-mail : Sujittra35@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -