ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 20 School, Chumphon
ที่อยู่ 188 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
website http://www.rpk20.ac.th/
e-mail : rpk20chumphon@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-611020, 077-611022 (งานพัสดุ)
หมายเลขโทรสาร 077-611021
facebook https://th-th.facebook.com/rajaprajanugroh20
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1802718
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -