ชื่อโรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อโรงเรียน(eng) Rajaprajanugroh 19 School, Nakhon Si Thammarat
ที่อยู่ 20 หมู่ 8 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
website -
e-mail : raj19nks@gmail.com, ict_rpk19@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 075-302178
หมายเลขโทรสาร 075-302178
facebook http://www.facebook.com/rpk19
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกมล สุวรรณเอกฉัตร
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9590229, 073-584063 (บ้าน)
e-mail : kkamon2504@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภา กาญจนเพ็ญ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7290157
e-mail : supa19k@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทิศ บริสุทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5826969
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยเอกประการ ผาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 089 1211970
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -