ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Surat Thani School
ที่อยู่ 55 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
website -
e-mail : sksrt@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 077-355481, 077-355334
หมายเลขโทรสาร 077-355334
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี-265327126956157/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง เสลาคุณ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3516193
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนิษธยา ทองจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6442626
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชไรนันต์ ประคำ
เบอร์โทรศัพท์ : 062 2453889
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -