ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Mae Hong Son School
ที่อยู่ 202 หมู่ 1 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
website http://www.ssms.ac.th/
e-mail : itssms@hotmail.com, wsmeahongson@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-061258
หมายเลขโทรสาร 053-061258
facebook https://www.facebook.com/suksasongkrohmaehongson/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกัจจายน์ อำพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9517872
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาคภูมิ กีฬาแปง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7245861
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -