ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Mae Chan School
ที่อยู่ 13 หมู่ 4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
website http://sms-school.ac.th/
e-mail : maechan_sms@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 094-6163311, Line: @jgm9019z
หมายเลขโทรสาร 053-771932
facebook https://www.facebook.com/SukSaSonKrawMaechan/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนพดล สิงห์โตนาท
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2676467
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวีระชาติ นรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5948660
e-mail : verachat2503@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : (การเงิน) 053-771498,
(บริหาร) 093-0501419,
(พัสดุ) 053-660756
e-mail : -