ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Phatthalung School
ที่อยู่ 170 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
website http://www.sspt.ac.th/sspt/
e-mail : sspt53@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-627731
หมายเลขโทรสาร 074-627727
facebook https://www.facebook.com/songkrowphatthalung/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมศักดิ์ รัตนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7316013
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายภานุวัตร ขุนปราบ
เบอร์โทรศัพท์ : 092 8871392
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -