ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Phatthalung School
ที่อยู่ 170 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
website http://www.sspt.ac.th/sspt/
e-mail : sspt53@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-673
หมายเลขโทรสาร 074-627727
facebook https://www.facebook.com/songkrowphatthalung/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9615988
e-mail : prapha0903@obecmail.obec.go.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวิล ทิพยโสธร
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1328-6106
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุทัศน์ พานุรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6291-8428
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -