ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Bang Kruai School
ที่อยู่ 45/45 หมู่ 3 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
website http://www.ssbk.ac.th/
e-mail : ssbkschool@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4460353, 02-4460128
หมายเลขโทรสาร 02-4460414
facebook https://www.facebook.com/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย-จนนทบุรี-295097860648621/
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเชาวลิต รนขาว
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9143520
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -