ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Narathiwat School
ที่อยู่ 195/1 หมู่ 9 ถนนแว้ง-บูเกะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
website http://www.songkrohnara.net/
e-mail : songkornara@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 073-584077
หมายเลขโทรสาร 073-584077
facebook https://www.facebook.com/ssnaratee
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนูญ เสียมไหม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5417768
e-mail : siammai72@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ท.สามารถ นุธรรมโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2915193
e-mail : samart.n@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -