ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Thawat Buri School
ที่อยู่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
website http://www.ssts101.com/
e-mail : ssts_101@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 043-569034
หมายเลขโทรสาร 043-569033
facebook https://www.facebook.com/SSTS.101/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอนงค์ พืชสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3931943
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางภัทรอร อินพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7428246
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางญาระตี เศรษฐบุปผา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5923355
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิภาพร ศักดิ์แสน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8418945
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -