ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Chiang Mai School
ที่อยู่ 154 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
website http://www.sscm.ac.th/
e-mail : SSCM-2549@thaimail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 053-121131
หมายเลขโทรสาร 053-121133
facebook https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่/542822345746535
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุมนต์ มอนไข่
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9502147
e-mail : sumon45@yahoo.com , sumonmonkai@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางชวนชม บุญศิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9852-9891
e-mail : Chuanchom1@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณไสว ปินอินต๊ะ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1865551
e-mail : Klijang08@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนันธิกานต์ ไชยซาววงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9852-3750
e-mail : nanthikarnning@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเวช จันทรรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -