ชื่อโรงเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ชื่อโรงเรียน(eng) Sueksa Songkhro Chiang Dao School
ที่อยู่ 200 หมู่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
website http://www.sscd.ac.th/
e-mail : suksacd_911@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-456494
หมายเลขโทรสาร 053-456494
facebook https://www.facebook.com/people/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว-เชียงใหม่/100005835812181
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม
เบอร์โทรศัพท์ : 053-455869, 081-9557519
e-mail : somsak01_suk@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายชะลอ เมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6740746
e-mail : ma_am01@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายกมล ทวีชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1793672
e-mail : Missukumon55@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -