ชื่อโรงเรียน โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
ชื่อโรงเรียน(eng) Fa Sai Witthaya School
ที่อยู่ 109 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
website http://www.fasai.ac.th/
e-mail : fasaiwithaya@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-298430
หมายเลขโทรสาร 034-298430
facebook www.facebook.com/fasaiwithaya.comclick
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3340732, 098-1591465
e-mail : arm1910@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -