ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อโรงเรียน(eng) Amnat Charoen Special Education Center
ที่อยู่ ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
website
e-mail : Psecamnat@gmail.com, psecamnatcharoen@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 045-523043
หมายเลขโทรสาร 045-523043
facebook https://www.facebook.com/Amnatcenter/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุวิมล ศรไชย
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5225-2629 , 08-6254-6464
e-mail : suvsor2903@obecmail.obec.go.th
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสนธิยา อารยาวิชานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0160886
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -