ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อโรงเรียน(eng) Uttaradit Special Education Center
ที่อยู่ 130/5 หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
website http://www.spe-utt.com/
e-mail : spe-utt@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-427589-90, 089-8563228
หมายเลขโทรสาร 055-427589
facebook https://www.facebook.com/speutt
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจินดา อุ่นทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7272997
e-mail : Jindasaree_un@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -