www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Uthai Thani Special Education Center
ที่อยู่ 399 หมู่ 3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
website http://www.spc-uthaithani.com/
E-Mail spc-uthai@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5697-0109
หมายเลขโทรสาร 0-5697-0108
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6448-6086
facebook https://www.facebook.com/spc.uthai
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปกรณ์ อาจมิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9164-9586
email partmit@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 09-7961-4779
email tookwara55@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -