ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Uthai Thani Special Education Center
ที่อยู่ 399 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
website http://spc-uthai.blogspot.com/
e-mail : spc-uthai@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 056-970109
หมายเลขโทรสาร 056-970108
facebook https://www.facebook.com/spc.uthai
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุดเขต สวยสม
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2829977
e-mail : partmit@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3151010
e-mail : tookwara55@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -