ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Udon Thani Special Education Center
ที่อยู่ 242 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
website http://www.udonspecial.ac.th/udonsp/index.php
e-mail : babypaino@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 042-129671
หมายเลขโทรสาร 042-129671
facebook https://www.facebook.com/Udsec/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต สนั่นเอื้อ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7447978
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -