www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Udon Thani Special Education Center
ที่อยู่ 242 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ถนนอุดร-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
website http://www.udonspecial.com/
E-Mail babypaino@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4212-9671
หมายเลขโทรสาร 0-4212-9671
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 09-8552-6505
facebook https://www.facebook.com/udsec.udsec.7?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิชิต สนั่นเอื้อ
เบอร์โทรศัพท์ : 09-8552-6505
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -