www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Ang Thong Special Education Center
ที่อยู่ 63/1 หมู่ 5ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
website http://www.atspecial.net/
E-Mail Angthong.319@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3586-5319
หมายเลขโทรสาร 0-3586-5319
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ -
facebook https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-187487481294027/?fref=ts
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6805-4124
email Whatmusic@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายทวีศักดิ์ พันธนาม
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5028-2855
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
email -