ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง
ชื่อโรงเรียน(eng) Ang Thong Special Education Center
ที่อยู่ 63/1 หมู่ 5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จ.อ่างทอง 14000
website http://www.atspecial.net/
e-mail : Angthong.319@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 035-865319
หมายเลขโทรสาร 035-865319
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษ-ประจำจังหวัดอ่างทอง-187487481294027/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-13245061
e-mail : Whatmusic@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -