ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโรงเรียน(eng) Surat Thani Special Education Center
ที่อยู่ 73/5 หมู่ 2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
website -
e-mail : specialsurat@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 077-227700
หมายเลขโทรสาร 077-227142
facebook https://th-th.facebook.com/specialsuratthani/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพงศ์ บำรุง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9585907
e-mail : natta_2012_@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8207452
e-mail : oae_leejang@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -