ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ชื่อโรงเรียน(eng) Sukhothai Special Education Center
ที่อยู่ 197 หมู่ 7 ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
website http://www.specialsk-edu.com
e-mail : sp_edustk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 055-645297, 086-4482865
หมายเลขโทรสาร 055-645297
facebook https://www.facebook.com/SpecialEducationCenterOfSukhothaiProvince/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัทธยา ชนะพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9491443
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายนคร เถื่อนโต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5328424
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :