www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Sing Buri Special Education Center
ที่อยู่ 55/1 หมู่ 4ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
website http://www.specialssingburi.org
E-Mail psecsingburi05@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3655-110
หมายเลขโทรสาร 0-3655-110
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรทัศน์ รุ่งเรือง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8281-3655
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเนือง โตเขียว
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9271-8943
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email