www.finasteriderx.net

ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Saraburi Special Education Center
ที่อยู่ 7/3 หมู่ 7 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ(10-กทม.)จังหวัดสระบุรี18000
website http://www.saraburispecial.com
E-Mail saraburiedu@gmail.com / saraburiedu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3627-52
หมายเลขโทรสาร 0-3627-527
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอมร เผ่าเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5110-9748
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
email