ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
ชื่อโรงเรียน(eng) Saraburi Special Education Center
ที่อยู่ 7/3 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
website http://www.saraburispecial.com/
e-mail : saraburiedu@gmail.com / saraburiedu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 036-275247
หมายเลขโทรสาร 036-275279
facebook https://www.facebook.com/saraburiedu
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรายุทธ ภูคัสมาส
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8570534
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :