ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
ชื่อโรงเรียน(eng) Sa Kaeo Special Education Center
ที่อยู่ 597/50 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
website http://sakaeospecial.com/
e-mail : sakaeo_obec@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 037-425251-2
หมายเลขโทรสาร 037-425251
facebook https://th-th.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว-805616126193478/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0688254
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -