ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Sakhon Special Education Center
ที่อยู่ ถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย
website -
e-mail : -
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3441-350
หมายเลขโทรสาร 0-3441-350
facebook
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเจริญ แจ่มใส
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1906-4421
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :