ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Songkhram Special Education Center
ที่อยู่ เลขที่ 5
website -
e-mail : psecskm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3475-3027
หมายเลขโทรสาร 0-3475-3027
facebook https://www.facebook.com/spacial.samutsongkhram
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสรายุทธ ภูคัสมาส
เบอร์โทรศัพท์ : 0-87857-0534
e-mail : Sarryoot2522@hotmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายศุภกิจ ด้วงทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1044-3752
e-mail : supakit707@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -