ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Songkhram Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
website -
e-mail : psecskm@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 034-753027, 094-9647004
หมายเลขโทรสาร 034-753027
facebook https://www.facebook.com/spacial.samutsongkhram
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9971661
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -