ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Prakan Special Education Center
ที่อยู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 99/2 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
website http://www.sp-special.net
e-mail : sed_samutprakan@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1744013-4
หมายเลขโทรสาร 02-1744013-4
facebook https://www.facebook.com/Special.Samutprakan/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 094-9083867
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -