ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อโรงเรียน(eng) Samut Prakan Special Education Center
ที่อยู่ 111 หมู่บ้านพนาสนธิ์ ซอยพนาสนธิ์ 1/5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
website http://www.sp-special.net
e-mail : sed_samutprakan@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3871999, 02-1744013
หมายเลขโทรสาร 02 - 3871999
facebook https://www.facebook.com/Special.Samutprakan/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 094-9083867
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -