ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
ชื่อโรงเรียน(eng) Satun Special Education Center
ที่อยู่ 318 หมู่4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
website http://satun-sec.com/
e-mail : satunSEC@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 074-730901
หมายเลขโทรสาร 074-730902
facebook https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล/414440705339607
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสัญญา ศรีสัยยาสน์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5982533
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายจาตุรนต์ รัตนา
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ :
e-mail :