ชื่อโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
ชื่อโรงเรียน(eng) Sakon Nakhon Special Education Center
ที่อยู่ 887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
website
e-mail : spcsakolnakhon@obec.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 042-717003
หมายเลขโทรสาร 042-716351
facebook https://www.facebook.com/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร-202729293423580/
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8590194
e-mail : pattamaktj@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7896100
e-mail : panarutmll@gmail.com
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
เบอร์โทรศัพท์ : -
e-mail : -